18

Nov

Färgkurser i Stockholm

Nu har det blivit klart att Kulör kommer att hålla inspirerande färgkurser för tidningen Gård & Torps läsare med start i början av nästa år. Det ska bli jättekul att nå dem som läser tidningen eftersom jag tänker att de värdesätter om varsamhet och respekt för husens historia vilket är själva grundstenen i Kulörs verksamhet. Jag vill samtidigt få in ett lekfullt och tillåtande förhållningssätt eftersom jag anser på att våra boendemiljöer är tänkta att hysa även de nutida årsringar som ägarna vill lägga till.

Mer information och inbjudan kommer i nästa nummer av tidningen Gård & Torp som utkommer den 1 december samt på tidningens hemsida. Men titta redan nu in på webbplatsen och samla på dig information om hur du ska gå vidare med dina husfrågor. Här finns mycket att lära! Bland annat en färgsättningshistorik för den intresserade. Läs här!

Tidning som erbjuder information, inspiration, tips och råd, kurser och produkter - allt för huset!

Tidning som erbjuder information, inspiration, tips och råd, kurser och produkter - allt för huset!

16

sep

Ge oss mer konst på fasader!

När jag reser letar jag alltid efter roliga inslag i stadsmiljön. Ofta är fasadmålningar något som ger väldigt mycket. I allafall blir jag lycklig, stannar till och betraktar. Mer fasaddekorationer! Mer, mer mer! Jag skulle önska att vi vågade oss på att smycka våra fasader på ett friare och mer tillåtande sätt i Sverige. Här är ett exempel på vacker dekoration av en annars trist yta. I Pisa sprang jag på Keith Harrings fasadkonst och kunde inta annat än skratta åt de trångt ”bumpande” men samtidigt vänligt formade figurerna som trängs om utrymmet. Dansar de? Eller är det ett jordskalv som får alla att skaka? Kanske hoppar de av stress? Vad vet jag. Men vackert och tankeväckande var det i alla fall. På en vanlig gata i en Italiensk stad. Mer…

Fasadkonst i Pisa

Fasadkonst i Pisa