Tjänster

Färg är känsla

Vilken känsla vill du skapa i ditt hem, din verksamhet eller i dina lokaler? Kulör erbjuder färgföredrag, färgtexter och färgkonsultationer. Vill du ha ett kostnadsförslag? Ring 070-247 42 83 eller maila joanna@kulor.se

Färgkonsultation

Världen runt omkring oss är ett under av färger. Från det att vi vaknar på morgonen till att vi går och lägger oss översköljs vi av färgintryck. Att de påverkar oss vet de flesta. Men att de spelar så stor roll för vårt välbefinnande kanske inte alla tänker på. Det är mitt arbete. Att se till så att de miljöer du och jag vistas i varje dag ger den känsla vi önskar. Jag arbetar med förskolor och skolor, stadens fasader, parkeringshus, trapphus, flerfamiljshus, villor och interiörer; alla med olika förutsättningar och behov.

Kulör arbetar med:
Exteriöra & interiöra färgsättningar
Kulördokmentation & återskapande av historiska miljöer
Kulör- och materialprogram för såväl nyproduktion som befintlig bebyggelse

Färgföredrag och undervisning

Med bred kunskap om färg och miljö håller jag föredrag, undervisar på utbildningar samt håller kurser i egen regi runt om i landet. Kunskapen om hur färg påverkar människor i dagliga miljöer har jag skaffat genom att färgsätta miljöer i ett så brett spektra som möjligt, från parkeringshus till kulturminnen.

Färgtexter

Att skriva om färg är helt fantastiskt roligt. Jag ”känner” färg varje dag och att sätta ord på det ger en extra dimension. Genom att förmedla hur stor betydelse färg har för oss kan jag uppgradera färg till att inte bara handla om yta utan gräva djupare och få fram innehåll. Det kanske kommer sig av att jag jobbat en hel del med att skrapa färgtrappor (frilägga färgskikt för färgskikt med skalpell för att kunna datera färglagren inför restaureringsarbeten) men jag älskar att ”gå på djupet” i ämnet färg. Jag skriver för dig som förstår att färg kan användas som medel att påverka och förstärka upplevelser. Jag skriver för dig som vill ge dina läsare mer kunskap och/eller inspiration att våga använda mer färg. Jag skriver för dig som förstår att färg är ett medel att nå längre.

Arbetssätt

Jag arbetar med hela miljöer där detaljerna är enormt viktiga för helhetsupplevelsen. Skyltars utseende och placering, materialfrågor, glanstal och strukturer, placeringar av parkbänkar och sopkorgar, belysningsfrågor och val av armatur… det är många frågor som kommer upp. I ett helhetstänk gör jag rätt val som passar husets stilhistoria och arkitektoniska framtoning samtidigt som jag har en känsla för estetik och detaljer.

Det finns två känslor som jag ständigt återkommer till i mina uppdrag och som alltid är målsättningar i mina jobb, det är att miljön ska kännas välkomnande och att den ska kännas trygg. Det gäller såväl det egna hemmet som förskolan där barnen går och parkeringshuset där man parkerar. Utifrån de olika miljöerna använder jag färg för att uppnå de målen. Tänk att man kan måla trygga miljöer!

Här är ett urval av mina kunder:

Fastighetsägare
Botrygg
Bronzen Fastigheter
Familjebostäder
HSB
Hagmans
Lundbergs
Mannerssons Fastigheter
Riksbyggen
Ståhls Fastigheter
Norrköpings kommun
Linköpings kommun
Samt en mängd enskilda samt bostadsrättsföreningar

Tidningar och magasin
Gård & Torp
Aftonbladet
Hus & Hem
Kloka hem
M Psykologi & Hälsa
Svenska mässan

Övriga
Regionförbundet Östsam
STO Scandinavia AB
Combimix AB
NCS Colour AB
Nijo AB
Studieförbundet Vuxenskolan
Folkuniversitetet
Alsta trädgårdar
Ellen Keys Strand
Hemslöjden i Östergötland
Hestra Inredningar AB
Anfang Reklambyrå
Qvick företagshus
Flertalet nätverksföredrag på Rotary, Svensk Form m. fl.
Dessutom har jag arrangerat ett flertalet kurser, färgfrukostar och färgföredrag i egen regi i Norrköping