Om Kulör

Färg är liv

Färg har en central plats i mitt hjärta. Vad vore livet utan färg? I alla tider och i alla kulturer har färg fungerat som kommunikationsmedel och som verktyg för att försköna. Den första grottan bemålades med tecken för att beskriva historier. Färgen förstärkte och så småningom kunde människan börja använda färgen på större ytor. För att berätta. För att skapa skönhet. Urkraft och behov. Färg är liv.

Utbildning

Jag har alltid varit intresserad av färg! Direkt efter gymnasiet gick jag en ettårig konstskola och efter det har jag gått en mängd konst- och färgkurser både i Sverige och utomlands. Allt ifrån batik, art journaling och färgpsykologi till kroki och måleri. Ju mer jag lär mig om färg desto mer inser jag att det finns att lära.

Med en fil. kand. i byggnadsvård från Göteborgs universitet och har arbetat med byggnadsvård i Sverige, Panama och Chile sedan mitten av 90-talet. Som bebyggelseantikvarie har jag arbetat med antikvarisk kontroll vid upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, byggnadsdokumentationer, rådgivning, bygglovsärenden och rekonstruktioner av tidstypiska miljöer.

På NCS Colour Academy i Stockholm utbildade jag mig till diplomerad färgsättare och har sedan 2004 arbetat med färgsättningsuppdrag för offentliga och privata miljöer. Idag är jag själv ansvarig för de exteriöra färgsättningskurser som ges hos NCS Colour Academy. Som gästlärare och föreläsare undervisar jag i färgernas värld för inrednings- och designelever och håller kurser och workshops för dem som vill lära mer om hur färg påverkar oss och hur man kan skapa harmoniska färgpaletter för sitt hem.

 

Filosofi

Kulörs koncept och varumärke står för färgglädje blandat med ett starkt intresse för välmående och en stor portion nyfikenhet på människor.

Med de orden i ryggraden blir varje uppdrag, text och föredrag en resa i att lyssna till den enskilda människan. Eller för all del den enskilda byggnaden. Färgen är det främsta verktyg jag använder för att skapa goda miljöer som håller länge. I grunden finns en stark passion för mänskliga möten och ett urbehov av skönhet i min närmiljö. Jag tror på varsamhet om det befintliga och att se de små detaljerna samtidigt som jag älskar moderna formspråk och drivs av förändring. En intressant kombination!